APS-therapie

Voor wie is APS-therpie?

Voor mensen met acute of chronische pijnklachten veroorzaakt door Triggerpoints (wordt veroorzaakt door neuro musculair). Zo kan er bij een blessure of acute klacht vaak al na enkele minuten behandelen verlichting of genezing optreden. Maar ook bij klachten van chronische aard kan na enkele behandelingen verbetering worden waargenomen.

 Wat is APS-therapie?

De lichaamseigen zenuw (neuro) impuls (actie potentiaal). Wordt na gebootst door APS = Actie Potentiaal Simulatie en is Micro Electro Therapie (MET)  Een wetenschappelijk bewezen methode voor de behandeling van acute- en chronische pijnklachten veroorzaakt door Triggerpoints. Er worden processen in gang gezet waarbij het lichaam wordt aangespoord zichzelf te herstellen.

Wat doet APS-therapie?

De actiepotentialen zijn commando signalen die zorgen voor de communicatie tussen het lichaam en de hersenen. Het zenuwstelsel maakt uitvoerig gebruik van commando signalen. Doormiddel van APS-therapie worden vast gelopen processen (acute en chronische pijnklachten) in ons lichaam weer in gang gezet waarbij het lichaam wordt aangespoord zichzelf te herstellen.

Hoe werkt APS-therapie?

APS therapie is een behandelmethode waarbij er door middel van speciale kleefelektroden op het lichaam een Microstroom (APS-signaal) aan het lichaam wordt aangeboden. Dit APS-signaal stimuleert het lichaamseigen actiepotentiaal (commando signalen) waardoor het lichaam wordt aangespoord tot herstel.

Voor wie is APS-therpie?

Voor mensen met acute of chronische pijnklachten veroorzaakt door Triggerpoints. Zo kan er bij een blessure of acute klacht vaak al na enkele minuten behandelen verlichting of genezing optreden. Maar ook bij klachten van chronische aard kan na enkele behandelingen verbetering worden waargenomen.

APS-therapie versterkt!

ATP is de belangrijkste bron van energie van de cel en is een essentiële factor in het genezingsproces. Door de grote hoeveelheden ATP verbetert de doorbloeding en wordt het herstel van weefsels bevorderd. Het lichaam krijgt hierdoor de energie om te kunnen genezen en de lichaamsfuncties te herstellen.

Welke resultaten kunt u verwachten?

In onze praktijk werken we aan acute en chronische klachten.

– meer energie
– beter slapen
– verlichting van pijn
– vermindering van ontstekingen
– verbetering van de doorbloeding
– versterking van het immuunsysteem
– verbetering van stemming
– toename van beweeglijkheid
– afnemen van zwellingen